วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนวัดโบสถ์จัดกิจกรรมอาเซียน

โรงเรียนวัดโบสถ์จัดกิจกรรมอาเซียน
ผลงานช่วยกันทำนังสือเล่มเล็กเข้ามุมอาเซียน
นักเรียนมีจิตอาสา
 ทำกจิกรรมอาเซียน

ภาพความสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น